Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag brengen wij zoals altijd een aantal publicaties uit. Daarin staan de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelwerk. De publicaties worden ook digitaal beschikbaar gemaakt. Op zoek naar een digitale publicatie? Klik op de link voor een overzicht.

 

Ook dit jaar hebben veel partners een bijdrage aan deze oplages geleverd, waarvoor dank!  

Publicaties 2023

in control mvd

In Control

December 2023

Wordt vervolgd....

 

Publicaties 2022

InControl 2023

In Control

December 2022

Special rond huisvesting en toekomstgericht onderwijs.

 

 

Publicaties 2021

   
Schoolfacilities december 2021

Special Schoolfacilities

December 2021

Special rond huisvesting en toekomstgericht onderwijs.

 

 

Doorontwikkeling vastgoedorganisatie

Doorontwikkeling Vastgoedorganisatie

December 2021

Het resultaat van ons ontwikkelwerk over de doorontwikkeling van de gemeentelijke vastgoedorganisatie in een veranderende omgeving. Het is tevens een vervolg op de publicatie Rollen in het vastgoedmanagement uit 2017.

 

Verduurzamen MV in 7 stappen

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed in 7 stappen

December 2021

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kan in grofweg 7 stappen. In 2021 hebben we per stap een webinar georganiseerd. De vragen en antwoorden die daaruit voortkwamen hebben we gebundeld tot een digitale handleiding. Deze biedt houvast om zelf mee aan de slag te gaan.

 

 

Publicaties 2020

InControl 2020 - Under Construction 

In Control 2020 (6e editie)

December 2021

Een jaarlijkse uitgave met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi) publieke sector. Met dit jaar focus op de informatie voor energie- en klimaatbeleid. 

Schoolfacilities Under Construction 

Special Schoolfacilities

December 2021

Special rond huisvesting en toekomstgericht onderwijs. Veel artikelen met de resultaten van het Bouwstenen-ontwikkelwerk, waaronder een vergelijkend onderzoek naar recente Integrale Huisvestingsplannen (IHP's), de juridische vormgeving van Integrale Kindcentra (IKC's) en Multifunctionele accommodaties (MFA's) en tools en houvast voor de verduurzaming van de maatschappelijk vastgoedportefeuille, waaronder scholen. 

Under Construction Hoe word ik een impact investor 

Vastgoedinvesteringen met IMPACT

December 2021

Over de praktijk, benaderingen en bronnen om de (verwachte) impact van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in beeld te brengen en mede op basis hiervan beleidsbeslissingen te nemen. Deze publicatie is het resultaat van nieuw ontwikkelwerk.

   

Publicaties 2019

Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

Op 1 mei 2019 hebben we vanuit het werkveld een bijdrage aan de diverse (sectorale) routekaarten geleverd.Deze is digitaal beschikbaar.Tijdens de jaarbijeenkomst krijgt u een update met de nieuwste voorstellen vanuit het werkveld. 

 

 

 

Jubileumuitgave 2019: 5 jaar In Control

De jaarlijkse uitgave over het managen van data voor vastgoedsturing en vastgoedbeheer, inclusief een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Dit jaar met extra focus op handige informatie.

 

 

 

Special Schoolfacilities; Duurzaam in alles

Special over verduurzamen. Met o.a. een interview met Stijn Warmenhoven (klimaatactivist) en een artikel over het openbaar maken van het energiegebruik door RU Nijmegen.

 

 

 

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk

 In deze publicatie doen we verslag van onze zoektocht naar voorbeelden en houvast voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed via het onderhoud. Het resultaat van nieuw ontwikkelwerk. 

 

 

 

Resultaten landelijke enquête

Met cijfers over de ervaring met de informatieplicht wet Milieubeheer, beleid en uitvoering energie- en klimaatbeleid en stand uitvoering vastgoedmanagement bij gemeenten en scholen.   

Publicaties 2018

 

In Control 2018

De jaarlijkse uitgave over het managen van data voor vastgoedsturing en vastgoedbeheer, inclusief een vergelijking van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management. Dit jaar met extra focus op Duurzaam en slim gebouwbeheer. Zie hier alvast een sneak preview.

 

 

Schoolfacilities

Special over verduurzamen. Met o.a. een interview met Rembrandt Sutorius (directeur Artis), een artikel over duurzaamheid bij Avans Hogeschool en praktijkervaringen met warmte & koude-opslag, infrarood panelen en zonne-energie. Zie hier de inhoudsopgave.

 

 

Het scholenkwartet

Het scholenkwartet is speciaal ontwikkeld voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het is gebaseerd op de gedachte dat niet iedere school hetzelfde is en er dus ook niet hetzelfde uit hoeft te zien. Doel van het kwartet is het gesprek over de school in de toekomst te faciliteren.

 

 

Recepten hergebruik

Recepten voor hergebruik

Bouwstenen werkt samen met partners, het H-team, Platform 31 en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie aan de ontwikkeling van bruikbare recepten voor hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Het accent ligt daarbij op de transformatie naar wonen. Er worden vijf recepten onderscheiden: cash cow, participatie-impuls, cultuurdrager, accommodator en placemaker.

 

 

 

Resultaten landelijk onderzoek gemeentelijk vastgoedmanagement

Onderzoek, samen met de VNG, onder gemeenten naar de gemeentelijke portefeuille, de verduurzaming, personele en financiële zaken. De resultaten van dit onderzoek worden (geanonimiseerd) gepresenteerd in dit rapport. Digitale versie.

Publicaties 2017

In Control 2017

Deze jaarlijkse uitgave gaat over informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers; ofwel het hart van de vastgoedorganisatie. Wat is het, welke gegevens heb je voor welke taakvelden nodig, wie is ervan en wat kan die persoon? Ook bevat deze uitgave weer een overzicht van systemen die in de markt te koop zijn, incl. gebruikerservaringen. Preview In Control 2017.

 
     
 

Rollen in het vastgoedmanagement

Voortbouwend op de Spelregels voor Vastgoedmanagement, wordt hard gewerkt aan een publicatie over de vastgoedorganisatie. Welke taken en rollen zijn te onderscheiden, hoeveel formatie heb je nodig om het werk goed te kunnen doen (al dan niet uitbesteed) en wie zijn de toppers in het vak? Zie hier vast een preview.

 
     

Reisroute - naar een gemeentelijk portefeuilleplan

Voor een goede sturing op het gemeentelijk vastgoed is een portefeuilleplan onontbeerlijk. Maar hoe kom je tot een goed portefeuilleplan? Wie moet je daarbij betrekken, wat staat er in en welke relatie is er met andere vastgoeddocumenten? Deze publicatie van het Bouwstenen-netwerk Vastgoedsturing biedt een route naar een portefeuilleplan.

 
     
Voorbeeld van een uitgave van Schoolfacilities

Schoolfacilities

In 2017 draait Bouwstenen samen met de PO-Raad een ontwikkelgroep voor medewerkers onderwijshuisvesting over de nieuwe generatie IHP's. Hierop voortbordurend brengen wij een Schoolfacilities Special uit over onderwijshuisvesting.